top of page

Kênh Thông Tin

Cả nhà Lưu ý Post đúng Thông Tin theo đúng chức năng của từng Phòng

[DSVN] PHÒNG THÔNG TIN

Cập nhật thông tin mới nhất hàng ngày

tải xuống – Đã sửa.png

GROUP TELEGRAM CỦA NPP HÀ NỘI

Hà Nội - ĐGD chuẩn DSVN

tải xuống – Đã sửa.png

GROUP TELEGRAM CỦA NPP HCM

{DSVN} NPP. HỒ CHÍ MINH

tải xuống – Đã sửa.png

GROUP TELEGRAM CỦA NPP SGTĐ

[NPP.SGTD] THÔNG TIN 

tải xuống – Đã sửa.png

GROUP TELEGRAM CỦA NPP TEAM 6 TỈNH

[NPP TEAM 6 TỈNH DSVN]- ONE HAPPY TEAM-ONE ECOSYSTEM 

bottom of page