top of page

Kênh Thông Tin

Cả nhà Lưu ý Post đúng Thông Tin theo đúng chức năng của từng Phòng

 

 

 

1. GROUP TELEGRAM CỦA DSVN 
► 
https://t.me/+-ExX4jacpX0zZTg1

 2. KÊNH FANPAGE FACEBOOK CỦA DSVN
► 
https://www.facebook.com/VietnamDealShakerDSVN


3. WEBSITE CỦA DSVN
► 
https://www.vietnamdealshaker.com/

4. KÊNH YOUTUBE CỦA DSVN
► 
https://www.youtube.com/@DEALSHAKERVIETNAM

5. GROUP TELEGRAM CÁC NPP CỦA DSVN

+ NPP HÀ NỘI
► 
https://t.me/+-0gWbuCropU3ZjE1

+ NPP HCM
► 
https://t.me/+1Pvd3PAHLtYxNTdl

+ NPP SG THỦ ĐỨC
► 
https://t.me/oenppsgtd

+ NPP TEAM 6 TỈNH
► 
https://t.me/+iIqXIm9Uy4U0YTdl

Mong rằng cả nhà sẽ nhận được thông tin giá trị nhất và hạn chế được thông tin nhiễu.

Trân trọng,


---DSVN---

bottom of page