top of page
D3.jpg

G7 thảo luận về stablecoin và CBDC tại cuộc họp gần nhất


Nhóm 7 Đại cường quốc công nghiệp (G7) đã nhắc lại những bình luận trước đây về stablecoin và sự phản đối của họ đối với những bình luận không phù hợp với “các yêu cầu pháp lý, quy định và giám sát có liên quan”.


Các bình luận này đã được đưa vào một thông cáo ngày 5 tháng 6 được công bố sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và quan chức ngân hàng trung ương nhóm G7 ở London, Vương Quốc Anh.

Stablecoin và tài sản kỹ thuật số nói chung đã nằm trong tầm ngắm của G7 trong vài năm. Vào cuối năm 2019, G7 đã công bố một báo cáo về stablecoin, tuyên bố rằng stablecoin mang lại cả lợi ích tiềm năng cũng như rủi ro về quy định, pháp lý và an ninh mạng. Ở quy mô toàn cầu, stablecoin có thể gây ra rủi ro về chính sách tiền tệ và ổn định tài chính, theo G7.

“Những rủi ro này, có tính chất hệ thống, cần được theo dõi cẩn thận và nghiên cứu thêm”, báo cáo của nhóm nêu rõ vào thời điểm đó.


Thông cáo ngày 5 tháng 6 chỉ ra rằng quan điểm của G7 về vấn đề này không thay đổi theo thời gian.

Như G7 đã lưu ý:

“Chúng tôi nhắc lại rằng không có dự án stablecoin toàn cầu nào nên bắt đầu hoạt động cho đến khi nó giải quyết đầy đủ các yêu cầu pháp lý, quy định và giám sát liên quan thông qua thiết kế phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành. Chúng tôi cam kết hợp tác quốc tế để đảm bảo các tiêu chuẩn chung, bao gồm cả việc hỗ trợ thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc xem xét các quy định hiện có và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết bất kỳ khoảng trống nào. Chúng tôi hỗ trợ công việc liên tục của FSB trong việc xem xét các thách thức về quy định và giám sát đối với việc thực hiện các khuyến nghị cấp cao về các thỏa thuận stablecoin toàn cầu”.

Ngôn ngữ tương tự đã được đưa vào tuyên bố tháng 10 năm 2020 của G7.


Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

Thông cáo cũng lưu ý về mối quan tâm chung của G7 đối với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), vốn đang được một số ngân hàng trung ương trên thế giới khám phá để triển khai tiềm năng. Quan trọng nhất trong số đó là Trung Quốc, quốc gia đã tiến hành một loạt các thử nghiệm công khai ở nhiều thành phố lớn. Trong khi những người ủng hộ CBDC nói rằng chúng có thể đóng vai trò như những bổ sung có lợi cho tiền mặt, thì những người chỉ trích cho rằng CBDC mở ra cánh cửa để giám sát tài chính rộng rãi hơn.

Theo thông cáo, các ngân hàng trung ương G7 “đã và đang tìm hiểu các cơ hội, thách thức cũng như các tác động ổn định tài chính và tiền tệ của CBDC và chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau, với tư cách là các Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương, trong phạm vi tương ứng của chúng tôi các nhiệm vụ, về các hàm ý chính sách công rộng lớn hơn của họ”.

“Các CBDC phải linh hoạt và tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ đổi mới, cạnh tranh, hòa nhập và có thể tăng cường thanh toán xuyên biên giới, họ phải hoạt động trong khuôn khổ quyền riêng tư phù hợp và giảm thiểu tác động lan tỏa. Chúng tôi sẽ làm việc theo các nguyên tắc chung và công bố kết luận vào cuối năm,” nhóm G7 cho biết.

13 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


Bài đăng: Blog2_Post
bottom of page