top of page
D3.jpg

Nền tảng Dealshaker trong hệ sinh thái OneCoin có gì khác biệt với Amazone, alibaba, Lazada, Shopee.

Đã cập nhật: 20 thg 7, 2021


Nền tảng DealShaker trong hệ sinh thái của OneCoin


Phòng kỹ thuật công ty DealShaker VN sẽ phân tích về các nền tảng TMĐT (Thương Mại Điện Tử) hiện nay theo 3 tiêu chí và từ đó sẽ so sánh nền tảng Dealshaker của OneCoin có gì khác biệt với các nền tảng TMĐT đang có mặt trên thị trường như AMAZON, ALIBABA, LAZADA, SHOPEE.


Tiêu chí 1: Công nghệ (Nền tảng, Hạ tầng, Kỹ Thuật)

Tiêu chí 2: Quy mô cộng đồng, Độ phổ cập

Tiêu chí 3: Phương Tiện thanh toán


1. CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG HẠ TẦNG, KỸ THUẬT:

Hiện Đại, Chuyên Nghiệp, đầy đủ các tính năng (kể ra, để cho các cá nhân, doanh nghiệp thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán trên thị trường Online)


2.QUY MÔ CỘNG ĐỒNG, ĐỘ PHỔ CẬP:

Amazon theo thông tin thống kê được thì Amazon có hơn 5 triệu merchant và hơn 100 triệu người dùng thường trực. Amazon cũng hiện diện trên toàn thế giới về mặt nhận diện thương hiệu và được nhượng quyền trên 16 quốc gia.

Alibaba có khoảng 647 triệu người dùng nhưng thị trường Trung Quốc chiếm đến 98%.

Lazada: là nền tảng được tập đoàn Alibaba mua lại thì cũng mới có mặt và được nhượng quyền ở 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Shopee: thì cũng chỉ mới có mặt và được nhượng quyền ở 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Shoppe đang dẫn đầu khu vực về số lượng người truy cập vào nền tảng TMĐT này.


3.PHƯƠNG TIỆN: Tất cả các nền tảng lớn này vẫn áp dụng các giải pháp thanh toán truyền thống thông qua các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ thanh toán.