top of page
D3.jpg

Ngân hàng Trung ương Thái Lan thuê công ty thanh toán khổng lồ của Đức thiết kế nguyên mẫu CBDC


Ngân hàng đã phân bổ 10 triệu baht (320.000 USD) cho dự án, bao gồm thuế, phí vận chuyển, phí đăng ký và các chi phí khác. G + D được báo cáo có doanh thu hơn 2,3 tỷ đô la vào năm 2020.

Việc thuê một nhà cung cấp công nghệ quốc tế cho thấy ngân hàng đang đi đúng với mục tiêu từ 3 đến 5 năm để triển khai CBDC.

Vào đầu tháng 4, BoT thông báo rằng họ đã bắt đầu chấp nhận phản hồi của công chúng về CBDC bán lẻ của mình với ngày kết thúc vào ngày 15 tháng 6.


CBDC bán lẻ khác với CBDC bán buôn ở chỗ chúng là phần mở rộng kỹ thuật số của tiền tệ của một quốc gia, trong khi CBDC bán buôn đề cập đến cơ sở hạ tầng thanh toán liên ngân hàng.

13 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Bài đăng: Blog2_Post
bottom of page