top of page
dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Tôi không nhận được liên kết xác minh đến email của mình sau khi đăng ký. Tôi nên làm gì ?

 

Vui lòng kiểm tra bộ lọc Spam và cài đặt của bạn để cho phép nhận email từ miền onelife.eu. Bạn luôn có thể yêu cầu thủ công một email xác minh mới bằng cách đi tới cửa sổ Đăng nhập https://portal.oneecosystem.eu/ và chọn tab "Gửi xác minh email". Nhập Tên người dùng của bạn và nhấn Gửi.

1.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Trong trường hợp tôi quên mật khẩu đăng nhập, tôi có thể đặt lại mật khẩu đăng nhập như thế nào ?

 

1. Truy cập https://onelife.eu/en/#login 2. Chọn tùy chọn "Quên mật khẩu". 3. Nhập Tên người dùng của bạn và địa chỉ e-mail được liên kết với nó. 4. Bạn sẽ nhận được một liên kết xác minh và hướng dẫn chi tiết về cách đặt lại mật khẩu của mình. Hãy nhớ rằng liên kết sẽ chỉ có hiệu lực trong 1 (một) giờ. * Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra các thư mục rác và thư rác trong hộp thư của bạn. Một lý do khá phổ biến khác là bạn đã viết sai chính tả địa chỉ email của mình.

2.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Làm cách nào để đặt lại / tạo mật khẩu giao dịch cho tài khoản của tôi ?

 

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn Hồ sơ của tôi -> Bảo mật và nhấp vào Đặt lại mật khẩu giao dịch. Một liên kết xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn xác nhận liên kết trong vòng 1 giờ. * Vui lòng kiểm tra các thư mục rác và thư rác và cài đặt email, để đảm bảo bạn nhận được email từ miền onelife.eu.

3.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Tôi đã thử thay đổi mật khẩu đăng nhập / giao dịch của mình, nhưng nó không hoạt động. Tôi nên làm gì ?

 

Vui lòng đảm bảo rằng mật khẩu của bạn bao gồm các nội dung sau: 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ cái in hoa, một số và một chữ thường. Nếu bạn gặp sự cố khi thay đổi mật khẩu của mình, hãy thử cách sau: xóa lịch sử duyệt web và tất cả các tệp tạm thời, bao gồm cả bộ nhớ cache và cookie khỏi trình duyệt Internet mà bạn hiện đang sử dụng. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, bạn có thể xem một trong nhiều video trên YouTube. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt Internet Google Chrome hoặc Firefox.

4.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Tại sao tài khoản của tôi bị khóa sau khi tôi cố gắng đăng nhập 3 lần liên tiếp ?

Nếu bạn đã thực hiện 3 (ba) lần đăng nhập không thành công vào tài khoản OneLife của mình, sử dụng mật khẩu không chính xác, tài khoản của bạn sẽ vẫn bị khóa trong 3 giờ. Nếu bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản của mình trong khoảng thời gian chặn tài khoản là 3 giờ kể từ lần đăng nhập cuối cùng, thì thời gian chặn của bạn sẽ được kéo dài thêm 3 giờ nữa. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt lại mật khẩu đăng nhập của mình sau khi hết thời gian chặn tài khoản 3 giờ.

5.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email mà tôi đã đăng ký cho tài khoản của mình ?

Để thay đổi địa chỉ email đã đăng ký, vui lòng thực hiện theo các bước sau: 1. Vào 'Hồ sơ của tôi - Hồ sơ' 2. Chọn nút 'Chỉnh sửa' trong phần Thông tin chính 3. Nhập mật khẩu giao dịch của bạn -> Gửi 4. Điền địa chỉ email mới của bạn vào trường “Địa chỉ email hiện tại” và nhấn Gửi 5. Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký hiện tại. Nó sẽ chứa một liên kết xác minh sẽ chỉ có hiệu lực trong 1 (một) giờ. Chỉ khi bạn nhấp vào liên kết xác minh và xác nhận yêu cầu thay đổi e-mail, hoạt động sẽ hoàn tất. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ được chuyển hướng đến văn phòng phụ của tài khoản của mình, nơi bạn sẽ thấy xác nhận cho việc thay đổi e-mail. Nếu bạn gặp sự cố khi thay đổi email của mình, vui lòng thử các cách sau: Trước tiên, xóa bộ nhớ cache và cookie khỏi trình duyệt của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, bạn có thể xem một trong nhiều video trên YouTube. Thứ hai, sử dụng phiên bản cập nhật của Google Chrome hoặc Firefox.

6.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Tôi có thể thay đổi tên người dùng của mình không ?

Không thể thay đổi tên người dùng bạn đã chọn khi đăng ký. Tuy nhiên, bạn luôn có thể tạo một tài khoản khác với tên người dùng được yêu cầu, miễn là nó vẫn có sẵn.

7.

bottom of page