top of page

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
NHÀ PHÂN PHỐI (NPP)

1. Mai Quốc Việt: 0913171788 (SG-Thủ Đức)
2. Đỗ Thị Hồng: 0399955568 (SG-Thủ Đức)
3. Công Trường: 0907634668 (HCM)
4. Đặng Trân: 0963489902 (HCM)
5. Cao Thắng: 0964412570 (HCM)
6. Hoàng Oanh: 0912516569 (Hà Nội)
7. Kiều Oanh: 097 899 0699 (Hải Dương)
8. Xuân Mười: 0962603794 (Hải Dương)
9. Sơn: 097 4295459 (Hải Dương)
10. Hương: 039 8978969 (Hải Dương)
11. Doan: 0913038958 (Hải Phòng)
12. Út: 0982292611 (Hải Phòng) 
13. Thảo: 0978816801 (Hưng Yên) 
14. Minh: 0983550725 (B.Ninh + B.Giang) 
15. Bích: 091228189 (Quảng Ninh) 
16. Hà: 037 9020487 (Quảng Ninh)
17. Hải Anh: 098 3851830 (Hải Dương)

bottom of page