top of page
dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Cơ hội thưởng là gì ? 

 

Tại ONELIFE NETWORK, chúng tôi hiểu rằng các Hiệp hội Tiếp thị Độc lập (IMA) là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra một cách đơn giản để kiếm tiền hoa hồng, tiền thưởng xây dựng nhóm và phần thưởng giao dịch để hỗ trợ chúng tôi chia sẻ nền tảng học tập và kiếm tiền của mình. Phần thưởng được cung cấp trong hệ thống OneLife là: Phần thưởng khởi động, Phần thưởng bán hàng trực tiếp, Phần thưởng mạng lưới, Phần thưởng phù hợp.

1.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Làm thế nào để tôi đủ điều kiện nhận tiền thưởng ?

 

Thông tin chi tiết về cách đủ điều kiện nhận từng loại tiền thưởng mà bạn có thể tìm thấy khi chọn Trung tâm thông tin- → Tài nguyên- → Công cụ IMA

2.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Tiền thưởng được tạo ra khi nào ?

 

Tiền thưởng được tạo vào Thứ Hai hàng tuần lúc 16:00 GMT Thời gian kết thúc vòng thưởng là Chủ Nhật, 24:00 GMT. Tiền thưởng được phân bổ vào tiền mặt và tài khoản giao dịch của thành viên một tuần sau khi tạo, vào Thứ Hai 16:00 GMT. Chúng được phân bổ như sau: 60% trong tài khoản Tiền mặt của bạn và 40% trong tài khoản Giao dịch của bạn.

3.

dylan-ferreira-tg15lAhv2QU-unsplash.jpg

Tại sao tôi nhận được số tiền thưởng lớn hơn trong tài khoản Giao dịch so với tài khoản Tiền mặt ?

 

Vui lòng kiểm tra tài khoản Giao dịch của bạn trong trường hợp bạn đã nhận được tiền thưởng Khởi động. Tiền thưởng khởi nghiệp là loại tiền thưởng duy nhất được phân phối 100% trong tài khoản Giao dịch.

4.

bottom of page