top of page

VENTSISLAV ZLATKOV
CEO - Giám Đốc Điều Hành

NGÀY SINH

05 - 07 - 1985


NƠI SINH

SOFIA

QUỐC TỊCH

BULGARIA

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Nhà phân tích cấp cao và cố vấn tài chính

[2020 - ]

One Ecosystem

Ra mắt sản phẩm và hệ thống

Quản lý dự án cao cấp

[ 2017 - 2020 ]

Giao dịch tiền điện tử

Phân tích bán hàng và quản lý mô tả sản phẩm
 

Quản lý dự án

[ 2014 -2017 ]

Trao đổi chứng khoán và trao đổi tiền điện tử

Bán hàng, tiếp thị

Quản lý bán hàng quốc tế

[ 2012 - 2014 ]

Nghiên cứu, phân tích và phát triển dự án chuyên gia của người Ý

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Cử nhân quy hoạch đô thị

[ 2009 - 2012 ]

Đại học Kiến trúc Xây dựng
Kỹ thuật và Trắc địa - Sofia


Khoa học kinh tế

[ 2004 - 2006 ]

Đại học Siena

Trung học phổ thông

[ 1996 - 2004 ]

Trường Văn hóa Quốc gia/NUKK
lyceum Ý ở Sofia Văn bằng Ý

KỸ NĂNG

  • Lãnh Đạo

  • Suy Nghĩ Sâu Xa

  • Sáng Tạo

  • Kiên Trì

  • Minh Bạch

  • Quyết Đoán

  • Đáng Tin Cậy

NGÔN NGỮ SỬ DỤNG

  • Tiếng Anh

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Tây Ban Nha

VLADISLAV VELKOV
Manager Global - Giám Đốc Toàn Cầu

untitled-a-removebg-preview_edited_edited.png

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Trường kinh doanh Cotrugli 

[ 2013 - 2014 ]

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ( MBA )


Học viện Doanh nhân Cisco Bulgaria

& Đại học VUZF 

[ 2012 - 2013 ]

Bằng Thạc sĩ về Kinh doanh và Tài chính

Đại học Kinh tế Quốc gia và Thế giới - Sofia

[ 2009 - 2012 ]

Cử nhân Tiếp thị và Lập kế hoạch Kinh doanh

Đại học Kinh tế Quốc gia và Thế giới - Sofia

[ 2008 - 2012 ]

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

TUES

[ 2003 - 2008 ]

Chuyên gia về Khoa học Máy tính

KỸ NĂNG

Lãnh Đạo Nhóm

Sáng Tạo

Thẩm Định

Quản Lý Bán Hàng

Kinh Doanh

Đáng Tin Cậy

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

ScaleForce 

Người Đồng Sáng Lập


Jobio.me 

Người Đồng Sáng Lập
 

Jobio 

Người Đồng Sáng Lập

Play For job 

Người Đồng Sáng Lập

Right Click Ltd

Người Đồng Sáng Lập

bottom of page